forgo_foldgomb Geopolitika, EU és Eurázsia

előző lapra

Miklós Életrajz:
Bárdos-Féltoronyi Miklós Budapesten született 1935-ben és geopolitológus.
A sztálinizmus idején kitelepítették, de már 1949-ben, származása miatt, kitiltották Magyarország összes középiskolájából és ebből az okból kifolyólag sohasem érettségizhetett le. 1951-től 1956-ig mezőgazdasági és ipari munkásként dolgozott. 1957 januárjában Belgiumba került, ahol elkezdte egyetemi tanulmányait.
Munkanyelvei: magyar, francia, német, angol, olasz és németalföldi.
Felesége pszichológus, négy lányuk van.
1966-ba a közgazdasági tudományok doktorává avatták a belgiumi louvaini katolikus egyetemen (UCL, Université catholique de Louvain-la-Neuve).
1960-tól kezdve előadásokat tart a belga Keresztény Munkás Mozgalom keretében.
1966-ban a franciaországi lille-i katolikus egyetem, majd 1970-ben az UCL tanárává nevezték ki.
2000-ben nyugdíjba vonult. Ezt követően meghívott tanárként működött a pécsi, miskolci és Corvinus egyetemen.
2006 óta tanít a Wesley János Lelkészképző Főiskolán.

 

  Előadásainak, szemináriumainak és kutatásainak fontosabb témái:

  *   geopolitikai:
    -  geopolitikai elméletek,
    -  vallások és egyházak, különös tekintettel "Köztes-Európá"-ra,
    -  Közép- és Kelet-Európa, majd Eurázsia geopolitikai helyzete és fejlődése,

  *  gazdasági:
    -  nemzetközi gazdasági kapcsolatok geo-ökonómiája,
    -  pénz- és költségvetéstan,
    -  érdekközösségi, állami és magán/tőkés gazdaságok elmélete;

  *   tudományelméleti:
    -  előítéletek (elsősorban ember- és társadalomképek a társadalomtudományokban),
    -  módszertani meggondolások,
    -  kutatás tudományos feltételei.

 

Pályájának egyéb állomásai:
1963-1995: kereskedelmi banki főtisztviselő;
1977-1979: miniszteri kabinetfőnök-helyettes;
1980-1986: a brüsszeli Keresztény Munkás Mozgalom elnöke;
1980-1986: a belga Tudománypolitika Nemzeti Bizottságának egyik alelnöke.
Számos tudományos társaság és egyéb társulat tagja.

40 könyv és kiadvány szerzője, illetve társszerzője és 194 cikke jelent meg.
1999 óta, «EurasiaInfo» címmel szerkeszt egy ± kéthavonként megjelenő geopolitikai közleményt.
Mind az irodalomjegyzéke, mind a kéthavi közleményei olvashatók ezen a honlapon.

előző lapra